Apostelen en de wet

Artikelindex

Apostelen en de wet
In veel gemeenten van de Zevendedags-Adventisten is er voorafgaand aan de Eredienst een uurtje bijbelstudie.  We noemen dat de sabbatschool.  We bespreken dan met elkaar een thema  van een bijbels onderwerp. Op deze manier proberen we ons begrip van de Bijbel te verdiepen en de kennis te vergroten.  In één van die studies was het onderwerp: De apostelen en de wet.  Omdat dit een onderwerp is waarin veel christenen een afwijkende theologie hanteren en de Bijbel anders uitleggen dan adventisten doen willen we de inhoud van deze studie hier graag kenbaar maken.


Inleiding
In onze tijd staat het houden van de wet bij velen ter discussie. Je zou ook kunnen zeggen dat voor velen deze discussie al verstomd is. De wet heeft voor hen afgedaan. We leven nu niet meer onder de wet maar onder de genade, zegt men. Daarom wordt Gods wet terzijde geschoven.  Belangrijk voorbeeld is natuurlijk de viering van de sabbat, wat het 'vierde gebod' van de Tien Geboden is, en waaraan het overgrote deel van de christelijke wereld zich niet houdt.  Om te rechtvaardigen dat het sabbatsgebod niet meer geldt moet er een uitleg gegeven worden die bewijst dat de wet in het Nieuw Testamentische tijdperk niet meer geldt,  of dat deze niet geldt voor de niet-joden.  Veelal beroepen zij zich op teksten uit het Nieuwe Testament. In het bijzonder wordt er gekeken naar teksten uit de tijd na Christus, ten tijde van  het begin van de eerste christen gemeente. Dit omdat duidelijk is dat Jezus zelf de sabbat hield.  Dat valt vanuit de schrift op geen enkele manier te ontkennen.  Daarom baseert men zich op de brieven van Paulus, Juda, Jacobus, Johannes en Petrus.
Maar wat kunnen we dan vinden over de wet uit die teksten? Wat hebben de apostelen zelf te zeggen over de wet? De Bijbel is daarin duidelijk. Laten we een paar voorbeelden bekijken.

preken luisteren

Loading Player...

Spreekrooster

Geen activiteiten gevonden