Is naar de kerk gaan op zaterdag logisch?

Is het logisch om op Zaterdag naar de kerk te gaan?

Om maar met de deur in huis te vallen: Ja dat is heel logisch.

Zaterdag is van oudsher de zevende dag van de week.  Voor de joden is het op Zaterdag de Sabbat of Shabbat. Hoewel op tegenwoordige kalenders de week begint op maandag en dus eindigt op zondag is de Zaterdag altijd de zevende dag van de week geweest. Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat de Zaterdag gelijk staat aan de Sabbatdag. Kijk maar eens naar de namen in andere talen voor de Zaterdag. Zoals Sábado in het Spaans of sabato in het Italiaans. Maar natuurlijk is ook duidelijk dat de joden zich niet in de sabbatdag vergissen.  De Duitse naam voor woensdag is Mittwoch, wat je kunt vertalen met midden van de week.  De Woensdag is alleen midden in een zevendaagse week als die begint met Zondag en eindigt met Zaterdag.  Dus hoewel de hedendaagse kalenders iets anders doen geloven is de Zaterdag de zevende dag van de week.

In de Bijbel lezen we dat God na zijn scheppingswerk de zevende dag zegende en heiligde. Apart zette van de rest van de week.  Ook in de tien geboden, die in veel kerken iedere Zondag worden voorgelezen, wordt de zevende dag als rustdag in herinnering gebracht. “Houd de sabbat in ere als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken.”

Dus Ja, Bijbels gezien is het logisch om op Zaterdag naar de kerk te gaan. Nog logischer is het om die dag als rustdag te vieren.  Waarom gaan dan eigenlijk zoveel mensen op Zondag naar de kerk? Een goede vraag, want vanuit de Bijbel gezien is daar helemaal geen goede reden voor.  Dus is dat veel minder logisch. We kunnen onszelf een aantal vragen hierover stellen.

De sabbat is toch voor de Joden de Zondag geldt toch voor de christenen?

Ja en nee. Het is waar dat de joden nog altijd sabbat vieren en dat doen ze op onze Zaterdag.  Maar in de Bijbel lezen we dat God de zevende dag al  geheiligd heeft na de scheppingsweek. Hij rustte op die dag van al zijn scheppende werk. Er bestonden toen helemaal nog geen joden.  Natuurlijk, de tien geboden zijn aan de joden gegeven.  Maar dat betekent niet dat ze alleen voor joden gelden.  Hoe zou dat met de andere 9 geboden zijn? gelden die ook niet voor christenen?  Jezus vatte de 10 geboden samen als volgt  “Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht.  En het tweede, daaraan gelijk “Heb uw naaste lief als uzelf”. Dat eerste deel haalde Jezus aan uit Deuteronomium (Deut 6:5).  De tien geboden stonden op twee stenen tafelen.  Het eerste deel, de eerste vier geboden, handelden over het eerste deel van die samenvatting. De relatie tussen de mens en God. Het tweede deel ( de geboden 5 t/m 10) ging over de relatie tussen mensen. het vierde gebod, het Sabbatsgebod, hoort dus bij het deel dat gaat over de relatie tussen God en de mens.  Dat kun je niet alleen maar van toepassing laten zijn op de joden.  Of dienen Christenen een andere God dan die van de joden?  De meeste christenen nemen wel aan dat de God van de joden dezelfde God is als die van de Christenen. Dat kan ook niet anders want er is maar 1 God. 

Dus als we de tien geboden serieus willen nemen hoort daar ook het vierde gebod bij. Als je een echte relatie wilt hebben met God, dan zou je toch de dag willen vieren die Hij daarvoor heeft ingesteld en apart gezet? Zeker als God dat zo belangrijk vond dat hij er een plaatsje voor inruimde in de tien geboden.

Hoe zit het dan met de Zondag?

De Zondag is ingesteld door het pausdom. De Zondag is gekozen omdat Christus op die dag is opgestaan.  Er zijn mensen die claimen dat de apostelen al de Zondag als rustdag vierden, maar daar is geen Bijbels bewijs voor.  De teksten die daarvoor gebruikt worden zijn uit hun context getrokken of  zijn domweg ongeldig om als bewijs te dienen.  Bovendien stelt de Rooms Katholieke kerk in haar catechismus zelf dat de kerk de macht heeft de rustdag te veranderen van de sabbat naar de zondag.  Die macht heeft de Paus zich toegeëigend. En de hele christelijke kerk, inclusief de protestantse kerken volgen het voorbeeld van Rome. Het is daarmee een dag die is ingesteld door mensen, niet door God. Jezus maakte korte metten met dergelijke praktijken:  “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij, want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen” ( Mat 15:8,9)

Wat maakt het uit, Zaterdag of Zondag? Als je maar een dag rust houdt.

Dat is wel makkelijk gezegd. In de Bijbel maakt het God bijzonder veel uit of de Sabbat gevierd werd of niet. God maakt daar een groot punt van.  Wie zijn wij eigenlijk om te bepalen hoe belangrijk God dat vindt? God heeft ons zijn woord gegeven, om zich aan ons bekend te maken. De Bijbel is bepaald ondubbelzinnig over de Sabbat.  

Maar we leven toch niet meer onder de wet maar onder de genade?

Jawel, dat klopt. gelukkig maar.  Als we fouten maken wordt ons dat vergeven (uit genade) Als we geen vergeving zouden krijgen voor onze fouten, waren we hopeloos verloren.   Maar dat betekent niet dat er geen wetten meer gelden.  Immers, zonder wet, zonder voorschrift hoe je je moet gedragen, kun je ook geen fouten maken en als je geen fouten KAN maken heb je ook geen genade nodig. Bovendien, zou je ook vergeving van zonden krijgen als je willens en wetens een overtreding begaat? en daar nooit spijt van hebt?  Dat zou betekenen dat we ons ongestraft kunnen misdragen en maar raak leven. God vergeeft ons toch wel, hoe bont we het ook maken. Jezus waarschuwde niet voor niets dat “Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt het koninkrijk van de hemel zal binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.  Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in Uw naam demonen uitgedreven? En dan zal ik hun rechtuit zeggen :”Ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie, onrechtplegers” ( Mat 7:22,23).   Geen vergeving voor iedereen zo blijkt.   Genade is er voor diegene die van goede wil is, maar die desondanks zwak is en fouten maakt maar probeert zo goed mogelijk naar de wil van God te leven.   

 Kun je alleen zalig worden als je de Sabbat viert?

natuurlijk niet. Ten eerste gaat geen sterveling over wie zalig wordt en wie niet. Ook de Paus niet.  Dat bepaalt God.  Je kunt ook je zaligheid niet verdienen, zeker niet door het vieren van Sabbat.  Sabbat vieren doe je ook niet om iets te verdienen, je doet dat uit respect voor de Schepper en uit dankbaarheid voor de liefde die God aan de mens heeft betoond. "Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden" zegt Jezus in Johannes 14:15.  Het getuigt niet echt van dankbaarheid of respect als je eigenwijs een andere dag gaat vieren dan die de Schepper daarvoor heeft ingesteld.   Als je van je echtgenoot of echtgenote houdt, dan vier je je trouwdag toch ook niet zomaar op een andere dag alleen maar omdat dat jouw persoonlijk beter uit komt?  Dat zou niet van veel respect voor hem/haar getuigen. Natuurlijk, in overleg kun je samen besluiten een andere datum te vieren, maar alleen als je dat samen overeen komt.  God heeft nooit een andere dag ingesteld, dus een wijziging van Zaterdag naar Zondag is een eenzijdige wijziging waar God niet in is gekend en waarvan je je mag afvragen of God daar blij mee is.  Met zalig worden heeft dat niets te maken.  In die zin, dat je natuurlijk wel het risico loopt dat als je eigenlijk wel overtuigt bent van de Sabbat maar toch de Zondag blijft vieren omdat dat voor jouw beter uit komt, op de oordeelsdag  Jezus ook tegen jouw kan zeggen: ”Ik heb je niet gekend”.  Maar dat geldt evengoed voor sabbatvierders die weer andere dingen willens en wetens verkeerd doen.  

Gaan alle Zondagsvierders dan verloren?

Nee, dat is niet te hopen. Het is al gezegd, wel of niet Sabbat vieren is geen maat voor wel of niet zalig worden.   Gods volk bevindt zich in allerlei kerken en daarbuiten.  Bepalend is of iemand in God gelooft en Jezus als verlosser aanneemt. Maar Jezus aannemen als verlosser is geen theorie, maar praktijk. Je kunt wel zeggen dat je dat doet, maar het zal ook uit je daden moeten blijken. Een geloof zonder werken is dood, schrijft Jacobus. (zie Jacobus 1:22-25, Jacobus 2:14, 17)

Zijn er voordelen verbonden aan het vieren van Sabbat?

Ja natuurlijk.  Een Amerikaans journalist heeft eens als ludieke actie een jaar lang geleefd als jood en letterlijk alle regeltjes en wetten opgevolgd zoals ze in de Bijbel opgeschreven zijn. In het moderne Amerika is dat niet te doen.  Veel regels hebben ook in onze maatschappij geen praktische werking meer.  Maar na afloop gaf deze journalist aan dat het houden van de sabbat voor hem een levensveranderende ervaring was. (The year of living biblically, A.J. Jacobs) Juist in onze maatschappij, waar de 24 x 7 economie de norm is geworden, is een dag vieren die anderen als een werkdag, shopping dag, sportdag, klusdag en wat al niet dag beschouwen, een verademing.  Het maakt je veel bewuster van het stoppen met werken en je terug trekken  uit de jachtige maatschappij dan op Zondag.  

Conclusie

Ja het is heel erg logisch om Sabbat te vieren als je in God en in Jezus gelooft.  Dat is gewoon Bijbels en niet iets extremistisch.  Je kunt op Sabbat ( zaterdag) in veel plaatsen naar de kerk. bezoek eens een kerk van de zevendedag-adventisten. Op adventist.nl kun je zien waar er een gemeente in jouw buurt is. Voor diensten in Gouda kun je elders op deze site informatie vinden.

Spreekrooster

Geen activiteiten gevonden