• "zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot zo snel laat Ik mijn woorden uitkomen"
  • "Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen"
  • "Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt."
  • "Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien"

Welkom

Welkom op de Website van Het kerkgenootschap van de Zevendedags Adventisten in Gouda. Op onze site vindt u praktische informatie over onze diensten. Daarnaast treft u algemene informatie aan over het Adventisme, links naar andere adventistische websites en andere christelijke informatie. We hopen dat u zult vinden wat u zoekt.


Sabbatschool
Nu we geen Wekelijkse samenkomsten kunnen houden organiseren we elke sabbat om 10:00 uur een Zoom meeting. Tijdens deze virtuele sabbatschool bespreken we met elkaar in groepjes een bijbels onderwerp. Het derde kwartaal van dit jaarIs het onderwerp: Rust vinden in Christus. Wilt u meedoen? U bent van harte welkom.

 

"In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn..”
Hebreeen  8:10  (NBV)

Over ons

Bijbelstudie Openbaring

Op donderdag 4 februari gaat de Bijbelstudie over Openbaring van start. Er zijn 5 deelnemers en daar zijn we heel blij mee. De studie is virtueel en dat is een nieuwe ervaring voor ons. We zullen gebruik maken van de schriftelijke ESDA cursus over Openbaring, aangevuld met eigen inbreng van de gespreksleiders en natuurlijk de inbreng van de deelnemers.

De bijbelstudie is vooral bedoeld voor belangstellenden die meer willen weten over het boek Openbaring en is een voortvloeisel uit de vorig jaar gehouden lezingen over het boek Openbaring. We hopen dat deze studie tot zegen zal zijn voor alle deelnemers en we zouden het op prijs stellen als gemeenteleden d.m.v. gebed deze activiteit ondersteunen.

 

 

preken luisteren

Loading Player...