Zendingsbericht 18 mei 2019

Andrew McChesney 

‘De man’ vertelt over de sabbat. 

Er zijn niet veel mensen, die kunnen vertellen, dat ze met een engel gesproken hebben. Boer Notley Tidwell zou dat wel kunnen, maar dat heeft hij niet gedaan. In plaats daarvan verwees hij naar de geheimzinnige vreemdeling als ‘de man.’ Het was in de jaren 80 van de negentiende eeuw, dat Notley bad op weg naar huis. Hij was naar een boerendansavond geweest in de staat Texas in de VS en hij had zijn viool nog in de hand. 

Hij was wat verward. Hij was opgegroeid als zondagsvierder, maar had de Bijbel bestudeerd en zag, dat het vierde gebod opdracht gaf om “de sabbat te gedenken en te heiligen.” Terwijl hij in gebed verzonken was verscheen er plotseling een man naast hem. Notley kende iedereen in de omgeving, maar had deze man niet eerder ontmoet. Hij schrok echter niet, want de vreemdeling was erg aardig. “Hij was er opeens en begon met hem te praten,” vertelde zijn kleindochter Lorena Stigauldde. Het gesprek ging al gauw over de sabbat en Notley deelde zijn groeiende overtuiging dat God de sabbat en niet de zondag had afgezonderd. 

Hij sprak er zijn verbijstering over uit, dat hij niemand kon vinden, die de sabbat vierde. De vreemdeling zei, dat hij een groep mensen kende, die op sabbat naar de kerk ging en gaf ook een gedetailleerde omschrijving hoe hij daar moest komen. Terwijl ze spraken wierp Notley een vluchtige blik opzij, maar toen hij weer naar de man wilde kijken was die verdwenen. 

“Hij was er opeens, en plotseling was hij er niet meer,” zei zijn achterkleindochter Reba Seifert. Thuisgekomen vertelde Notley aan zijn vrouw wat hij had meegemaakt en een paar dagen later besloot hij om de raadgevingen op te volgen. Deze leidden hem naar een boerderij, waar een kleine groep adventisten iedere week bij elkaar kwam. Notley werd later gedoopt samen met zijn vrouw en zijn acht kinderen. Nog weer later werd hij de plaatselijke kerkleider en hij stichtte zijn eerste gemeente in Texas tussen de steden Linden en Marietta. Hoewel die gemeente niet meer bestaat, zijn er andere gesticht in de omgeving, waaronder een gemeente in Linden waar Loretta kerkt met andere familieleden. 

Notley ’s nalatenschap leeft voort. Zijn trouw aan God bracht verscheidene generaties van Adventisten voort die de kerk dienden als Bijbelleraren, colporteurs en een aantal kerkleiders in Texas en omstreken. ‘Hij werd de eerste adventist van een grote familie,” zei Reba, een van de vier kinderen van kleindochter Lorena. Notley heeft de vreemdeling nooit beschouwd als een engel, maar de familie gelooft, dat hij door de hemel werd gezonden als antwoord op een ernstig gebed. “Hij noemde hem alleen maar ‘de man,’ maar hij geloofde wel, dat God hem zond,” zei Lorena, die het verhaal van haar grootvader hoorde toen zij een meisje was. “Maar ik geloof, dat het een engel was.”