Zendingsbericht 20 april 2019

Gebed voor een baby 

Door Marjorie Chisonga 

Mijn zoon werd een jaar na mijn huwelijk geboren. En daarna niets. Geen kinderen meer. Dat begon op te vallen. “Waarom word je niet meer zwanger?” vroeg iemand. “Misschien is het tijd voor een medisch advies,” zei iemand anders. Er werd ook gesuggereerd dat ik een toverdokter zou moeten consulteren. Mijn man en ik wilden dolgraag nog meer kinderen. Hij was onderwijzer op de middelbare Rusangu school, een ZDA kostschool in de Zambiaanse stad Monze. Ik volgde zelf een opleiding tot onderwijzeres op de basisschool. Wat kon ik antwoorden op vragen over de omvang van mijn gezin? “Het is nu eenmaal niet anders,” was steeds mijn antwoord. “God zal voorzien.” 

Ik was niet verdrietig of verveeld door het medelijden van anderen. Maar na verloop van tijd besefte ik, dat sommige van mijn bijgelovige vrienden dachten dat ik om een of andere reden gestraft werd. Toen overleed de zus van mijn echtgenoot en wij adopteerden haar drie jaar oude dochter. Nu hadden we twee kinderen thuis. Mijn bijgelovige vrienden waren dolblij. Zij meenden, dat de aanwezigheid van het meisje mijn hormonen wakker zouden schudden , zodat ik nog een baby zou kunnen krijgen. 

Er gebeurde echter niets. Maar het Bijbelverhaal van Hanna uit 1 Samuel 1 gaf mij hoop. Hanna was een vrome vrouw die nooit opgaf. Ze hield vol totdat God haar gebed verhoorde en Samuel geboren werd. Mijn man en ik bleven bidden. Dat hielden we dertien lange jaren vol. Toen op een dag voelde ik, dat er iets was veranderd. Ik was zwanger! Mijn man en ik knielden onmiddellijk neer voor een dankgebed.. We noemden ons tweede kind Cheelela, wat ‘de moeite waard’ betekent in de Tongataal. 

Hij bleek de moeite van het wachten waard. Binnen de kortste keren kreeg ik een derde zoon, Chakondela, wat betekent ‘dat het zo zijn mag.’ Mijn twee jongere zonen zijn nu 17 en 14 – en zij houden van Jezus. God heeft mijn gezin overvloedig gezegend. We moesten alleen maar geduld hebben. Als je in het geloof God om iets goeds vraagt, geeft Hij je meer dan je mogelijk zou kunnen wensen. 

Marjorie Chisonga is 52 en doceert huishoudkunde op de middelbare Rusangu school, die staat op het land waar de Amerikaanse zendeling William Harrison Anderson in 1905 de eerste zendingspost vestigde in Noord-Rhodesië, het huidige Zambia,. Zendingsgaven ondersteunden het werk van Anderson en bleven de verspreiding van het evangelie door zendelingen ondersteunen tot op de dag van vandaag. Dank u wel voor uw zendingsgaven.