Daniël seminar

Ik vertel het jullie nu, voordat het gebeurt, zodat jullie geloven wanneer het zover is.

( Joh 14:29)

Deze woorden sprak Jezus tegen zijn discipelen.  Hij bereidde zijn discipelen voor op wat er te gebeuren stond, nl dat hij zou moeten sterven en niet langer bij hen zou kunnen zijn.   

Als iemand claimt de toekomst te kunnen voorspellen zijn we daar meestal nogal sceptisch over. Maar als iemands voorspellingen blijken uit te komen, dan trekt dat wel de aandacht.  Natuurlijk, als iemand voor de wedstrijd voorspelt dat Ajax van NAC gaat winnen maakt dat niet veel indruk.  Zo zijn er veel voorspellers die gebruik maken van kansberekening.  Veel voorspellingen zijn in de basis niet meer dan een “educated guess”. Op basis van wat je weet kun je met redelijke nauwkeurigheid voorspellen wat er gaat gebeuren.  Dat is nog geen bewijs dat je ook echt weet wat de toekomst zal brengen. Dat weet niemand.  

Toch is het voorspellen van de toekomst iets wat veelvuldig in de Bijbel voorkomt.  In de Bijbel staan voorspellingen die ongelooflijk nauwkeurig zijn uitgekomen. Profetieën noemen we dat. Ze zijn eigenlijk het bewijs dat de auteur van de Bijbel inderdaad de toekomst kent. Met auteur bedoelen we natuurlijk niet de mensen die de Bijbel hebben geschreven, maar met Auteur bedoelen we de bron van inspiratie die de schrijvers van de Bijbel hadden toen zij de woorden van de Bijbel opschreven. Die bron van inspiratie was God zelf.  De Bijbel is het Woord van God.  En daar is bewijs voor.   Dat bewijs zit hem hierin dat er gebeurtenissen in de bijbel beschreven staan die geschreven zijn op een moment dat die gebeurtenissen nog moesten plaatsvinden. In veel gevallen honderden jaren later. En niet alleen werd beschreven dat die gebeurtenissen zouden plaats vinden, maar ook exact wanneer.  Dat is toch op zijn minst opmerkelijk te noemen.   

Even opmerkelijk is dat veel mensen, ook veel christenen, dit niet weten. 

Zo is in het boek Daniel exact voorspelt wanneer Jezus zijn dienstwerk op deze aarde zou beginnen, en ook het tijdstip van zijn dood.  Natuurlijk moet je hiervoor wel wat studie verrichten.  Wie de uitleg ervan heeft gehoord en het niet wil geloven zegt vaak, ja maar dat is allemaal achteraf opgeschreven. De Bijbel is pas na de tijd van Jezus, dus na het begin van onze jaartelling opgeschreven, dus dan is het geen voorspelling.  Maar dat klopt niet. Sinds de vondst van de dode zee rollen weten we dat de tekst van de Bijbel, die grotendeels gebaseerd is op overleveringen heel nauwkeurig blijkt te zijn. Een groot deel van de dode zee rollen is gedateerd op 250 – 150 jaar voor Christus.   Deze rollen bevestigen dat de teksten die we van de Bijbel hebben betrouwbaar zijn. 

 

Het oude testament van de Bijbel staat vol met profetieën over Jezus. Maar niet alleen over Jezus. Ook over de wereldgeschiedenis worden uitspraken gedaan.  Over gebeurtenissen die reeds zijn uitgekomen, en ook die nog moeten gebeuren. Gebeurtenissen die voor ons van belang zijn. Gebeurtenissen waarover God ons niet in het ongewisse wil laten.  God heeft in zijn Woord laten zien dat Hij kennis heeft van de toekomst.  Zodat wij kunnen geloven als we zien dat de voorspellingen uit komen.  Precies zoals hij tegen zijn Discipelen zei: “Ik vertel het je nu, zodat je zult geloven als het zover is.”  De Bijbel laat zien dat ze betrouwbaar is. Als wij kunnen verifiëren dat Bijbelse profetieën nauwkeurig zijn uitgekomen, dan kunnen we weten dat ook de profetieën over gebeurtenissen in de toekomst betrouwbaar zijn.

Een van de boeken in de Bijbel die vol staat met profetieën is het boek Daniël. In een serie van 4 lezingen willen wij u kennis laten maken met dit boek. God gebruikte Daniël om met ongekende precisie de doop en het de dood van Christus te voorspellen. Het boek Daniël is lang onbegrepen geweest en is nog steeds voor velen een raadselachtig boek.  “Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd”. (Dan 12:9)  Ook deze tekst is in zichzelf een profetie. Wilt u de betekenis van de profetieën in het boek Daniël beter begrijpen, dan beveel ik deze lezingen van harte aan. De lezingen worden gehouden op 23 februari, 2 maart, 9 maart en 16 maart.  De details vindt u op de homepage van onze website

 

 

 

preken luisteren

Loading Player...

Spreekrooster

Geen activiteiten gevonden