Stennet Ross nieuwe predikant gemeente Gouda

Deze week werd bekend dat br. Stennet Ross de nieuwe predikant wordt van de gemeente Gouda. br Ross vervangt br Tom Meijer die per 1 oktober afscheid genomen heeft van de gemeente Gouda.

Inmidels is er een kennismakings gesprek geweest met het dagelijks bestuur van de gemeente.  De intrededienst zal plaatsvinden op sabbat 16 december in aanwezigheid van br. Istrahel Schorea als vertegenwoordiger van de Nederlandse Unie van Adventkerken.

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking onder zijn leiding.