Bijbelse najaarsfeesten

Het Nieuwe Testament leert dat de Wet een schaduw is van de toekomstige dingen (Kol 2:17, Hebr. 8:5, 10:1), de Bijbelse feesten maken daar een onderdeel van uit. Binnenkort zullen wij in onze gemeente de Bijbelse Najaarsfeesten vieren. Het doel is om te leren en ervaren wat deze feesten voor ons als Christenen kunnen betekenen. Ieder jaar leren wij wat deze feesten ons ons vertellen over Gods verlossingsplan. 

Het bazuinenfeest

Het Bazuinenfeest is het minst uitgebreide (en misschien ook wel onbekendste) feest van de drie. Op deze dag werd er in het oude Israël door de priesters op ramshoorns geblazen, zodat iedereen het kon horen. Dit als het teken dat Grote Verzoendag in aantocht is. Dit teken is een oproep tot verootmoediging en belijdenis. Het is bedoeld om mensen na te laten denken over het afgelopen jaar, om zo rein te zijn op Grote Verzoendag. Door voorafgaand aan de Grote Verzoendag je zonden te belijden en offers te brengen worden ook jouw zonden gereinigd met het jaarlijks reinigen van de tempel. Dit feest herinnert ons als Christenen eraan dat we telkens weer ons leven in het licht van de Bijbel moeten bekijken om vervolgens door aanspraak te maken op het offer van onze Heiland genade te ontvangen voor onze tekortkomingen en fouten. Ook in onze tijd is het belangrijk om tot God te komen met al onze zonden en schulden, het maakt ons tot vrije mensen die een relatie met Hem te hebben en die straks als Jezus terugkomt het eeuwige leven ontvangen 

Grote verzoendag

Met Grote Verzoendag werden een aantal rituelen uitgevoerd om de tempel te reinigen. Dit was de laatste stap in het offer systeem om de tempel te reinigen van de zonden die de mensen het hele jaar lang naar de tempel gebracht hadden. Hierna was de tempel, en als het goed is dus ook het volk, weer vrij van zonden. Dit feest is voor ons belangrijk, omdat Jezus zelf op dit moment als Hogepriester in de hemelse tempel actief is om onze zonden weg te wassen op basis van Zijn bloed (zie Hebreeën 9:11-28). Ook worden we zo herinnerd aan het goede nieuws dat wanneer we onze zonden bij God brengen Hij ze allemaal zal vergeven. Hierdoor is het niet alleen een ernstig feest, waarbij we onze zonden overdenken, maar ook een hoopvol feest. Er is een oplossing voor de eeuwige dood, waar wij niets anders voor hoeven te doen dan in geloof het offer van Jezus aannemen. Dit geweldige aanbod geldt voor iedereen. 

 

Loofhuttenfeest

Na twee serieuze feesten volgt het Loofhuttenfeest, een vrolijk feest met veel aspecten. Ook nu nog word er door veel Joden een Loofhut gebouwd in de tuin, of op het balkon waarin gegeten en geslapen wordt. Deze hut, gemaakt van takken, herinnert aan de tijd dat het volk van Israël in de woestijn ronddwaalde en geen vaste woningen had. De hut laat ons ook zien dat het leven wat we nu hebben eindig is en wijst zo op onze afhankelijkheid van God. Tegelijkertijd is het Loofhuttenfeest een feest van dank en gezelligheid. Om deze tijd is de oogst binnengehaald en tijdens dit feest wordt God dan ook gedankt voor de materiële zegeningen die Hij ons afgelopen jaar heeft gegeven. Ook wordt er veel samen gegeten, een manier om onderlinge verbinding te versterken en te vieren. Het ziet uit naar de grote oogst van alle gelovigen bij de tweede komst van Jezus naar de aarde, en naar de herschepping van de nieuwe wereld waarin geen traan meer zal vloeien. Het grote moment waar alle Christenen naar uit kijken.