Zendingsbericht 29 april 2017

Een nieuw leven - Deel 2

Monsurat, Babcock Universiteit, Nigeria

Monsurat vertelde niet aan haar vrienden waar zij op zaterdag naartoe ging, maar zij merkten wel dat zij was veranderd. Zij was meer verantwoordelijk en was niet meer de eerste die kattenkwaad voorstelde. Toen het vakantie was, bezocht Monsurat de kerk van haar buurman. Haar ouders merkten op dat zij op zaterdag uitging en zij vroegen haar waar ze heenging, maar Monsurat draaide om de antwoorden heen. 

Toen de familie naar de moskee ging om te bidden, ging Monsurat ook mee, maar in plaats van het reciteren van de gebeden die zij lang geleden had geleerd, bad ze in haar hart tot Jezus. Haar moeder merkte op dat dat zij niet de gebeden aan het reciteren was en vroeg waarom niet. Monsurat besloot dat zij niet langer haar geloof voor haar ouders wilde verbergen. Zij wilde opbiechten en hun vertellen dat zij een christen was geworden. 

Haar ouders werden boos. Zij verboden haar om met haar christelijke buurman te praten of de kerk te bezoeken. Zij drongen haar vrienden en leraren aan om te doen wat zij konden doen om haar van haar geloof afstand te doen. Maar ook al wilde Monsurat haar ouders gehoorzamen, zij weigerde om haar geloof op te geven. 

Uiteindelijk vertelde de vader haar dat ze niet langer zijn dochter was. Zij moest het huis verlaten en hij zou niet voor de resterende twee jaar van haar middelbare schoolopleiding betalen. 

Monsurat was erg bang om op haarzelf te moeten zijn. Maar ze bad en Gods vrede spoelde over haar heen. Ze haalde uit Psalm 27:10 haar hoop: ‘Hoewel mijn vader en moeder mij hebben verlaten, zal de Heer mij ontvangen.’(NBV). Gemeenteleden hielpen Monsurat om haar schoolgeld te betalen en een vriend die naast haar school woonde liet haar bij hem inwonen. 

Monsurat probeerde vaak met haar ouders te praten, maar zij weigerden te luisteren. Zij voelde zich erg eenzaam. Gemeenteleden bezochten de familie van Monsurat, smekend aan haar ouders om haar weer thuis te laten komen. Uiteindelijk stonden haar ouders toe dat Monsurat mocht terugkomen. 

Maar het ging niet goed en Monsurat realiseerde dat zij niet thuis kon blijven wonen. Zij vroeg aan een ouderling om raad en hij stelde voor dat zij zich moest inschrijven aan de adventistisch universiteit in Nigeria. Daar kon zij wonen en rustig studeren. De kerk zou haar sponsoren en haar lesgeld betalen. 

Monsurat schreef zich in aan Babcock Universiteit om verpleegkunde te studeren. Haar ouders zijn nu trots op wat zij heeft gepresteerd en zij hebben haar een paar keer bezocht terwijl zij in Babcock was. Monsurat bidt dat op een dag haar familie Jezus zal accepteren en zegt dat zij hoopt dat haar verhaal andere jeugdigen helpt om standvastig te blijven in hun geloof. 

_____ 

Monsurat studeerde verpleegkunde aan de Babcock Universiteit in Nigeria.