Van Pesach naar Pasen

De gemeente Gouda viert al vele jaren de Bijbelse feesten zoals we die beschreven vinden in Leviticus 23, natuurlijk inclusief de Sabbat, waar dit hoofdstuk mee begint. Wij vieren al deze feesten in de Christelijke context en hebben ontdekt dat zij samen het verlossingsplan in kaart brengen. De voorjaarsfeesten Pesach, ongezuurde brooden, beweeg offer met de eerste schoof van de oogs en pinksteren (shavuot) wijzen terug naar de kruisiging, opstanding en uitstorting van de Heilige Geest. De najaarsfeesten, Bazuinen, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest zien vooruit naar gebeurtenissen rond de tweede komst van Christus.

 

 Sabbat 15 april zullen wij met elkaar de Pesachmaaltijd houden
Het is uitermate waardevol om jaarlijks terug te blikken op het grootste gebeuren in de geschiedenis: de dood en opstanding van onze Heiland Jezus Christus.
Wij zullen als ZDA gemeente ook dit jaar met elkaar een Pesachdienst houden in de vorm zoals Jezus die waarschijnlijk ook met Zijn discipelen heeft gevierd.
Let op: De dienst zal dan om 10:30 beginnen en er is die dag geen sabbatschool

Ongezuurde broden
Een blik op Leviticus 23 laat ook zien dat, gekoppeld aan, en volgend op het Pascha, het feest van de ongezuurde broden gevierd wordt. (Leviticus 23:6-8)
Behalve de Pesachdienst willen wij ook aandacht geven aan andere onderdelen uit de Pesachweek: Ongezuurde broden en het offer van de eerste oogst.
Op woensdagavond 19 april  komen wij samen om stil te staan bij de betekenis van de ongezuurde broden. Wij komen samen om 20.00 uur bij de familie de Raad, Bernhardlaan 8 in Haastrecht. U bent van harte uitgenodigd

De eerste schoof van de oogst
Bovendien is er sprake van het ‘aanbieden van de schoof van de eerste oogst ’op de dag na de Sabbat, de zondag dus. Is er een link met de Opstanding van Christus, de Eerstgeborene uit de doden die op zondag opstond?
In de eredienst op Sabbat 22 april staan wij hierbij stil. Wat is de betekenis van dit alles voor ons als Christenen?
Wij hopen dat wij een gezegende week zullen mogen meemaken waardoor wij de liefde van onze Heiland voor ons en de zegen die Hij ons wil geven nog beter gaan begrijpen en ervaren.

Albert Jurgens