Verhuizing

ZDA Gemeente Gouda is verhuisd. Sinds 7 januari 2017 vergaderen wij niet meer in de Oostpoort maar houden we onze samenkomsten in de Noorderzon. De Noorderzon is een pand van het Leger des Heils. Het adres is Johan de Wittlaan 31, 2805 CM in Gouda.

Op 31 december was onze laatste dienst in de Oostpoort. Voortaan zullen wij onze diensten elke zaterdag ( sabbat) houden in de Noorderzon. De diensten beginnen om 10:00 met een Bijbelstudie, gevolgd door een eredienst om 11:00 uur.
Na afloop van de eredienst is er altijd een gezellig samenzijn met een kopje koffie of thee, waarbij de sociale contacten worden onderhouden en we kunnen napraten over de dienst. Iedereen is van harte welkom om eens een dienst bij te wonen.