Themadienst Sabbat in de profetische boeken

De derde themadienst in een serie  over de Sabbat was br Reinder Bruinsma te gast in Gouda. Zijn overdenking ging in op De Sabbat in de profetische boeken. br Bruinsma liet zien aan de hand van een aantal teksten uit o.a. Jesaja, Hoezeer er in de Bijbel belang wordt gehecht aan de Sabbatviering. Bruinsma stelde dat de Sabbat als een "kathedraal in de tijd"  is. Daarnaast behandelt Bruinsma de Sabbat in het boek Openbaring en laat hij zien hoezeer het houden van al Gods geboden in de eindtijd een belangrijk kenmerk is van Gods volk.

Spreekrooster

Geen activiteiten gevonden