Zendingsbericht 13 juni 2015

Op zoek naar vrede—Deel 2

Predikant Xo studeerde en bad geduldig met Tan. Tan bad ook en vroeg God om hem Zijn waarheden te laten zien. Beetje bij beetje opende God Tans gedachten voor wat hij leerde uit de Bijbel en Tan accepteerde het.
Tan bleef en studeerde met Predikant Xo gedurende zeven maanden. Tijdens deze periode werd hij gedoopt en droeg zichzelf op full-time voor God te werken. Predikant Xo gaf Tan de opdracht om in een dorp in de buurt te werken, waar een kleine groep gelovigen was.
Op een dag opende Tan zijn deur en zag Tao daar staan. “Ik moest je vinden,” zei Tao. “Ik wil jouw God kennen.” Verrast nodigde Tan hem binnen en hoorde dat drie dagen nadat hij de stad had verlaten, Tao en zijn vrienden in een gevecht terecht kwamen met een man die de leider was van een machtige bende. De jonge mannen konden vluchten, maar de volgende dag vertelde iemand hem dat de bendeleider hem zocht om hem te doden. Zijn moeder smeekte hem radeloos om de stad te verlaten.

Terwijl hij zijn spullen pakte vond Tao de Bijbel die Tan aan hem had gegeven. Hij pakte het op en opende het op Matteüs 6. Tao begon te lezen, “Wees niet bezorgd over je leven … Maar zoek eerst [Gods] Koninkrijk …. Maak je niet bezorgd om morgen …. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last (25-34). “ Tao herinnerde zich Tans rust en wenste dat hij God kende zoals Tan, dus hij besloot een enkele reis te kopen om zijn christelijke vriend te vinden.
Tan introduceerde Tao bij de predikant. Hij hielp Tao om werk te vinden en ’s avonds bestudeerden ze samen de Bijbel. Tao absorbeerde de waarheden en accepteerde Christus als zijn Verlosser en werd gedoopt. Nu brandt er een nieuwe wens in Tao’s hart – hij wil een bijbelwerker worden.
Hij besloot terug naar huis te gaan en zijn nieuwe geloof te delen met de mensen daar. Zijn eerste bekeerling was zijn moeder die de grote verandering in haar zoons leven zag. Maar weinig anderen waren voldoende geïnteresseerd om te luisteren. Tao’s moeder was bang dat als hij in het dorp bleef hij terug zou vallen op zijn oude weg. Zij drong aan dat hij naar de stad zou teruggaan en bleef studeren, maar Tao legde haar uit dat Jezus zijn leven voor altijd heeft veranderd.
Tao ging terug naar de stad om meer training te ontvangen. Hij weet dat het door Gods genade is dat hij leeft en door Gods genade wil hij voor hem leven. Zowel Tan als Tao zijn dankbaar hoe God hun levens heeft geleid en zij blijven hun geloof met anderen delen als hulppredikanten in Zuid-China.
Dit kwartaal zal een deel van de 13e sabbatcollecte gebruikt worden voor het oprichten van huiskerken in enkele van China’s grootste steden. Dank u voor uw gulle gift om deze geweldige mogelijkheid te ondersteunen.

------------------

Zendingspost

  • China ontving een deel van de 13e sabbatcollecte in 1912 om te voorzien in woonruimte voor zendelingen. In de 35 jaren daarna ontving China 19 x de 13e sabbatcollecte om het transport van nieuwe zendelingen te regelen naar hun zendingsgebied en zendingsposten te bouwen, scholen, een uitgeverij en diverse medische klinieken.
  • Het werk in China ging snel vooruit tijdens de vroege jaren. Een rapport uit 1915 beschrijft dat meer dan 11.000 tijdschriften en 3.000 traktaten werden verkocht in een regio, die aanvragen brachten uit dorpen en steden voor de komst van zendelingen en om Gods Woord te delen met de mensen.
  • Naast de miljoenen mensen in China leven er miljoenen chineessprekende mensen verspreid over de wereld.
  • Mandarijn Chinees is de taal die wereldwijd het meest wordt gesproken.