Zendingsbericht 23 mei 2015

Goddelijke ontmoetingen

Tang Yue verwachtte niets ongewoons toen zij met haar zesjarige zoon aan de hand wandelde van haar huis naar de dichtbijgelegen markt. Ze wist niet dat haar een goddelijke ontmoeting stond te wachten.
Tang Yue geloofde in God, en op zondagen kwam zij samen met andere christenen, maar op dit moment dacht ze aan de inkopen op de markt. Terwijl zij op straat liep, naderden twee vriendelijk uitziende mannen haar en stopten.
“Weet je,” zei een van hen, “de zondag houden is niet bijbels.” Hij hield een Bijbel omhoog en liet de verbaasde Tang Yue teksten zien over de sabbat. Om haar te bemoedigen het zelf te lezen, vertelde de andere man haar, “Je kan het op internet zoeken en zien welke dag echt de sabbatdag is.” Daarna beëindigden de mannen hun korte presentatie door Tang Yue te vertellen dat “Jezus naar deze wereld kwam, en ‘de zaterdag kerk Gods echte kerk is.” Zo snel ze waren gekomen, zo snel verdwenen ze in de menigte.
Verbaasd over deze vreemde, korte ontmoeting ging Tang Yue naar huis en begon op internet te zoeken naar antwoorden op de vragen die de vreemdelingen hadden opgeroepen. Tot haar verrassing kwam zij op een geweldige website – in het chinees – die duidelijke antwoorden gaf over de zevende dag, de zaterdag, dat is Gods ware sabbat. De website bood ook bijbelstudies aan. Tang Yue ontdekte dat de website van een adventistische zending was die ‘Amazing Facts” heet, en ze vroeg zich af of er een adventkerk in de buurt was die zij kon bezoeken.
Tang Yue was blij toen ze na even zoeken een adventkerk in haar stad ontdekte. Er moet echt iets speciaals zijn aan deze kerk, dacht ze bij zichzelf.


De volgende sabbat ging ze op weg naar de kerk en zocht ze naar de twee mannen die haar hadden benaderd, maar ze zag hen niet. Eigenlijk heeft ze hen nooit meer gezien.
Tang Yue bleef naar de adventkerk gaan en geloofde dat zij haar geestelijk huis had gevonden. “[Deze kerk] leert wat de Bijbel zegt,” zegt Tang Yue. “Het is erg anders dan de andere kerk. Ik geloof dat wat de adventisten onderwijzen de waarheid is, en dat Jezus spoedig komt.” Tang Yue komt regelmatig voor aanbidding samen met adventisten die elkaar ontmoeten in een appartement in een stad in centraal China.

Zhang Wei was geen gewone burger. Hij had gediend in het Chinese leger, en was een zeer gewaardeerde burgemeester van zijn dorp geweest. Uiteindelijk besloot hij echter om te verhuizen naar een grote stad waar hij meer geld kon verdienen in de bouw. Op een dag liepen hij door een straat in de stad en iets trok zijn aandacht – muziek die van de begane grond van een groot appartementen complex kwam. Hij zag mensen zingen toen hij door het raam tuurde.
Snel kwam iemand naar Zhang Wei en nodigde hem uit om naar binnen te komen. Hoewel aarzelend ging hij, nieuwsgierig om meer te horen, mee naar binnen in de adventistische huisgroep. Hij zag dat verschillende mensen bijbels hadden en hij werd nieuwsgierig naar dit ongebruikelijk boek. Blij deelden de adventisten enkele van hun meest waardevolle bijbelgedeelten met Zhang Wei en baden met hem.
Zhang Wei ging vaak terug naar deze huiskerk. Op een dag kwam het onderwerp gezondheid aan bod, inclusief dieet. De leden legden de bijbelse wetten over rein en onrein vlees uit en vertelden Zhang Wei dat varkens onrein waren en dat het dier vaak geïnfecteerd was met wormen. Denkend dat de adventisten hierover geen gelijk konden hebben, besloot Zhang Wei een klein experiment te doen.
Vele mensen werkten op hetzelfde bouwterrein als Zhang Wei en het bedrijf kocht soms een heel varken om de werkers te voeden. Op een dag toen er varkensvlees op het menu stond, ging Zhang Wei naar het karkas om te zien of het varken echt ‘onrein’ was.
Zhang Wei nam snel een mes toen hij zeker wist dat er niemand keek en sneed het dier open. Hij zag dat in het zwijnenvlees wormen kropen van hoofd tot hoeven. Geschokt en vol afkeer at hij nooit meer varkensvlees. Niet lang daarna accepteerde Zhang Wei alle bijbelse waarheden die hij geleerd had in de adventkerk en werd gedoopt.Volgend op de doop ging Zhang Wei terug naar zijn eigen dorp waar hij een adventistische thuiskerk begon met slechts één persoon – hemzelf! Maar hij begon met anderen te delen wat hij had geleerd uit de Bijbel en snel groeide de kerk. Momenteel heeft het gebied waar Zhang Wei woont zes adventkerken en drie nabijgelegen gebieden hebben ook kerken – als gevolg van de gebeden en het krachtige getuigenis van Zhang Wei.
Dit kwartaal wordt een deel van de dertiende sabbat collecte gebruikt om meer huiskerken te vestigen in China. Dank u voor uw genereuze ondersteuning!

--------------------------------------------

  • China heeft bijna 1.4 miljard inwoners – een voor elke vijf mensen op aarde, waardoor dit het dichtst bevolkte land in de wereld is.
  • De traditionele religies van China zijn Confucianisme, Taoïsme en Boeddhisme. In 1949 verbande de Chinese Communistische overheid officieel georganiseerde religies, maar in recente jaren zijn enkele regels versoepeld.
  • Er leven weinig christenen in China, en vele werden gevangen genomen om hun geloof tijdens de moeilijkste jaren van communistische overheersing.