Zendingsbericht 9 mei 2015

Waardevoller dan Geld

Van oorsprong uit Equador, verhuisde Ruth in 2004 met haar Japans-Equadoriaanse echtgenoot naar Japan. Echter, voordat ze verhuisden bezocht zij een Adventkerk en ontdekte dat ‘de mensen vriendelijk waren en de predikant de mensen gelijk behandelde’. Zij ontving een DVD met de titel The Last Hope, presentaties over Openbaringen door Predikant Luis Gonçalves, maar zij legde het weg en vergat het snel. Enige tijd nadat Ruth en haar man verhuisd waren naar Japan vonden zij werk in de productie.
Hoewel zij het goed deed op haar werk voelde Ruth dat zij iets miste in haar leven. Op een dag zag zij in de krant een advertentie voor een Zevende-dags Adventkerk. Ruth herinnerde zich de vriendelijke ontmoeting met de adventisten in Ecuador en zij belde de plaatselijke predikant die haar uitnodigde voor een bezoek.


In de kerk ontmoette Ruth Diana, die Braziliaanse was. Diana bood haar bijbelstudies aan, die zij accepteerde. Toen de twee elkaar opnieuw ontmoetten bracht Diana een cadeau mee – een DVD, met de titel The last Hope!. Overtuigd dat dit meer dan toeval was bekeek Ruth de DVD, en terwijl zij de Bijbel bestudeerde met Diana, raakte ze ervan overtuigd dat zij de waarheid had gevonden.
Toen Ruth leerde dat de zevende dag Gods heilige dag was, stopte ze direct met werken op sabbat. “Ben je gek?” vroegen haar collega’s. “Je krijgt meer betaald op zaterdag. Waarom verdien je het geld niet en geef je het aan de kerk?”
“Er is iets dat waardevoller is dan geld,” antwoordde Ruth. “Zoals elke sabbat naar de kerk gaan en nieuwe dingen leren, zoals de Tien Geboden en hoe God ze zelf schreef. Dat is belangrijk.”
Snel was Ruth klaar voor een volledige toewijding en ze werd gedoopt. Toen haar collega’s beseften dat Ruth serieus was over haar nieuwe geloof, keerden zij zich tegen haar.
“Je bent veranderd,” zeiden enkelen tegen haar. “Ik kan niet met jou werken,” zei een ander. Niettemin waardeerde haar supervisor Ruth en stond haar toe elke zaterdag vrij te zijn.
“Veel dingen zijn veranderd in mijn leven,” legt Ruth uit. “De manier waarop ik denk, mijn gewoontes, mijn relaties met mensen, alles. Voordat ik gedoopt werd had ik een hard hart, maar nu ben ik gevoeliger – rijk in emotie en empathie.”
Ruth is een van de vele Zuid-Amerikaanse immigranten in Japan.

Helio is iemand anders die op zoek ging naar een beter leven. Hij deelt zijn verhaal hier;
Mijn vader, een Japanse immigrant naar Brazilië, was boeddhist. Mijn moeder, die van Japanse afkomst was, was opgevoed als Rooms-Katholiek. Toen ik 14 was, stierf mijn vader aan tuberculose. Hij verlangde ernaar genezen te worden, en misschien was dat de reden dat hij het christendom toeliet in zijn huis. Hij bad elke dag.
Hij had een kleine klokkenmakerij en na zijn dood nam ik die over. Het was moeilijk om zijn dood te accepteren en plotseling de kostwinner te zijn. Ik begon de Bijbel te lezen en ontdekte een gedeelte dat me bij is gebleven: Johannes 14:6 – “Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
Het leven was moeilijk en op 26 jarige leeftijd ging ik naar Japan, maar dingen werden alleen maar erger! Ik had vreselijke rugpijn en besteedde veel geld aan het zoeken van verlichting, maar niets hielp. Daarna werd mijn drie jaar oude huwelijk beëindigd.
Mijn leven had geen richting totdat een adventist, Silvio, kwam werken in de fabriek waar ik werkte. Wat mijn aandacht trok was Silvio’s rust en goede humeur in alle omstandigheden, hoewel hij leed aan ernstige pijn door een ongeluk. Ik kende zelf pijn dus ik bewonderde Silvio echt.
Ik was lid van een Japanse spirituele sekte, genaamd “Mahikari”. Wij geloofden in de ‘god van het universum’, en de ‘god van de aarde’. Elke keer als ik mij voor deze goden boog, herinnerde ik me Johannes 14:6, en vroeg mij af wie Jezus Christus was.
Enkele maanden na mijn ontmoeting met Silvio nodigde hij me uit naar zijn kerk te komen. We werden goede vrienden en Silvio vertelde me over Jezus en hoe Hij mijn leven kon veranderen. Het was vanwege Silvio’s getuigenis dat ik meer wilde weten over de adventisten. Ik ging vaker met Silvio mee naar de kerk en nam bijbelstudies met de predikant. Niet lang daarna werd ik gedoopt.
Dat was 10 jaar geleden en momenteel ben ik literatuur evangelist. Ik leid ook een nieuwe adventkerk in Yaizu. Ik ben getrouwd met een Japanse adventistische verpleegster en we hebben een tweejarig kind. Ik prijs de Heer om hoe Hij mijn leven heeft geleid en veranderd.
Vele duizenden Zuid-Amerikanen van Japanse afkomst wonen en werken in Japan. Leden van de adventkerken daar willen immigranten zoals Ruth en Helio bereiken. Een van de projecten van de 13e sabbatcollecte is de bouw van een internationaal evangelisatiecentrum in Japan. Dank u voor het ondersteunen van deze zending.

------------------------------

  • Japan is gelegen in de Noord Pacific voor de kust van Rusland en het Koreaanse schiereiland. Het gebied van Japan is 377.944 km2, bestaande uit vier grote eilanden en meer dan 4.000 kleine eilanden.
  • Met een bevolking van meer dan 37 miljoen mensen is de hoofdstad van Japan, Tokyo, de grootste stad van de wereld.
  • Japan heeft meer dan 50.000 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar.
  • In Japan zijn meer huisdieren dan kinderen.