Themadiensten Wederkomst

In het begin schiep God de hemel en de aarde, en toen dit werk gereed was zag God al wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Zo staat het in de Bijbel.

Tegenwoordig wordt daar zeer verschillend over gedacht, maar hoe u er ook over denkt er zijn veel argumenten voor een God die de aarde geschapen heeft. Eén ding is echter zeker, hoe de schepping ooit is geweest, tegenwoordig is deze verre van zeer goed.

Wij als christenen geloven dat God van zijn schepselen, u en mij, houdt. De Bijbel vertelt van Zijn grote plan om een nieuwe hemel en aarde te maken. Een volmaakte wereld waar alleen geluk gekend wordt. Leven in harmonie met elkaar en met Jezus Christus onze verlosser.

In vier themadiensten willen wij het verlossingsplan dat de rode draad in de Bijbel vormt naar voren laten komen. In de laatste dienst op 20 juni  zullen wij dit onderwerp met elkaar na bespreken en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Heeft u belangstelling voor dit onderwerp dan bent u van harte uitgenodigd.