• "zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot zo snel laat Ik mijn woorden uitkomen"
  • "Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen"
  • "Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt."
  • "Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien"

Welkom

Welkom op de Website van Het kerkgenootschap van de Zevendedags Adventisten in Gouda. Op onze site vindt u praktische informatie over onze diensten. Daarnaast treft u algemene informatie aan over het Adventisme, links naar andere adventistische websites en andere christelijke informatie. We hopen dat u zult vinden wat u zoekt.


Sabbatschool
Wekelijks komen wij om 10:00 uur samen voor onze sabbatschool. Tijdens de sabbatschool bespreken we met elkaar in groepjes een bijbels onderwerp. Het eerste kwartaal van dit jaar is het boek Openbaring onderwerp van onze studie. Wilt u met ons meepraten, dan bent u van harte welkom.

 

"In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn..”
Hebreeen  8:10  (NBV)

Van Pesach naar Pasen (2019)

“..ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren..” (1Korinthiërs 5: 7,8)

Er is geen groter getuigenis van Gods liefde voor ons dan het kruis en de opstanding van de Messias. Alle rede om de dood en opstanding van Jezus met elkaar te gedenken. Vele jaren voordat Jezus zou lijden en opstaan vierde het volk Israël dit feest al dat vooruitzag naar de vervulling door Christus. Een week lang, zoals God aan Mozes had opgedragen: Pesach, het ongezuurde brood en de dag het aanbieden van de eersteling van de oogst. (Leviticus 23:4-14). “Het is een eeuwige verordening

Ook dit jaar zullen wij met elkaar gehoor geven aan Gods oproep om dit grootse gebeuren uit de geschiedenis dat ons verlossing bracht te gedenken en om onze Verlosser te eren.

Lees meer: Van Pesach naar Pasen (2019)

 

Zending

Het eerste kwartaal van 2019 worden er met de wereldwijde "13de sabbat" collecte projecten gefinancierd in de Zuid-Afrika - Indische Oceaan divisie. U kunt de zendingsberichten volgen op onze zendingspagina's. Kwartaalbericht 1 2019

 


 “Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven.” 

Johannes 5:46 

De ZDA gemeente Gouda is bezig met een een serie van vier speciale diensten. 

In de Bijbel vinden we het verlossingsplan van God door het offer van Jezus, als een rode draad terug van de eerste bladzijde tot de laatste. Maar over hoeveel teksten lezen we heen die eigenlijk ook over Jezus gaan? Als u de thema diensten bezoekt zult u veel van deze teksten ontdekken en onder de indruk komen van Gods plan. 

Bezoek daarom deze diensten. De diensten staan min of meer los van elkaar, dus een keer een dienst missen hoeft dus geen bezwaar te zijn. Ook is Bijbelkennis niet een vereiste. 

Iedereen is ten alle tijde welkom. 

Voor kinderopvang wordt gezorgd. 

Wanneer: 

20 februari: Jezus in de Tora, Spreker Tom Meijer. Beluister hier de overdenking van Tom: Themadienst Jezus in de Thora

27 februari: Jezus in de feestrollen, Spreekster Rianne Belder Beluister hier de overdenking van Rianne : Themadienst Jezus in de feestrollen

5 maart: Jezus in de profeten, Spreker Maarten Taal. beluister hier de overdenking van Maarten : Themadienst Jezus inde profeten 

12 maart: Samenvatting en discussie, O.l.v. Albert Jurgens en Conny Otten 

Waar: Oostpoort 

Aderpolderweg 21 

2807 Gouda. 

De themadiensten beginnen om 11:00.  Voorafgaand aan de themadiensten is er om 10:00 Bijbelstudie. Op 12 maart is er echter geen Bijbelstudie, maar beginnen we om 10:00 met een samenvatting van de voorgaande drie themadiensten, waarna er om 11:00 een discussie volgt.

 

 

preken luisteren

Loading Player...