Steeds meer christenen hebben belangstelling voor de oudtestamentische achtergronden en hun betekenis voor nu. Zo ook blijkt de aandacht voor de Bijbelse feesten toe te nemen. In dit kader organiseert de kerk der Zevende-Dags Adventisten Gouda een thema serie rond dit onderwerp.