In het begin schiep God de hemel en de aarde, en toen dit werk gereed was zag God al wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Zo staat het in de Bijbel.

Tegenwoordig wordt daar zeer verschillend over gedacht, maar hoe u er ook over denkt er zijn veel argumenten voor een God die de aarde geschapen heeft. Eén ding is echter zeker, hoe de schepping ooit is geweest, tegenwoordig is deze verre van zeer goed.

Wij als christenen geloven dat God van zijn schepselen, u en mij, houdt. De Bijbel vertelt van Zijn grote plan om een nieuwe hemel en aarde te maken. Een volmaakte wereld waar alleen geluk gekend wordt. Leven in harmonie met elkaar en met Jezus Christus onze verlosser.

In vier themadiensten willen wij het verlossingsplan dat de rode draad in de Bijbel vormt naar voren laten komen. In de laatste dienst op 20 juni  zullen wij dit onderwerp met elkaar na bespreken en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Heeft u belangstelling voor dit onderwerp dan bent u van harte uitgenodigd.

Stel je voor, je huis heeft geen dak meer door de storm, in het hele land regent het, maar er is geen drinkwater. Dit is precies wat ruim 100.000 mensen nu op de eilanden van Vanuatu (ten oosten van Australië in de Grote Oceaan)meemaken. Zij zijn dakloos geworden door de cycloon die op 13 maart over de eilanden raasde.
Afgelopen week viel er weer veel regen. Dat is goed voor de oogst en voor de mensen die weer worden aangesloten op het waterleidingnetwerk. Maar het is ook zorgelijk, want veel mensen zijn hun woning weer aan het opbouwen.
De focus ligt op het leveren van voedsel, water- en hygiënepakketten
ADRA International is verantwoordelijk voor schoon drinkwater voor alle getroffen bewoners van de eilandengroep Vanuatu. Inmiddels zijn er jerrycans verspreid en zijn er twintig pallets met afdekzeilen gearriveerd. Ook heeft het World Food Program, een organisatie van de Verenigde Naties en verantwoordelijk voor voedselzekerheid ADRA-International gevraagd te helpen met de verspreiding van rijst. Dat proces is nu ook in gang gezet.
De komende maanden ligt de focus op het leveren van voedsel, water- en hygiënepakketten en de zorg voor tijdelijke onderkomens. ADRA Nederland heeft $ 5.000 toegezegd als bijdrage voor deze hulpgoederen.
Wil je helpen om de mensen in Vanuatu weer een dak boven het hoofd te geven? Je kunt een gift doen via www.adra.nl
Om u een indruk te geven van de ramp die ook kerken heeft getroffen op de Vanuatu eilandengroep:
Er zijn 53 SDA kerken vernietigd
Er zijn 7 SDA scholen geheel of gedeeltelijk vernietigd.
20 SDA predikanten en 100 SDA onderwijzers zijn hun huis en alle persoonlijke bezittingen kwijt
U begrijpt dat er veel geld nodig is voor de wederopbouw en ondersteuning. Kijk voor meer informatie ook op www.adra.nl en op www.adventist.nl

 

Pesachviering en Heilig avondmaal

Vanaf de uittocht uit Egypte werd jarenlang het Pascha gevierd door het houden van de sedermaaltijd, waarbij het verhaal werd verteld van de uittocht. Het gebeuren rond de uittocht en het ritueel rond het lam is vol symboliek en een voorafschaduwing van het grote verlossingsverhaal van de mensheid door het paaslam Jezus Christus. We willen dit op 11 april op een speciale manier gedenken door de symboliek van de sedermaaltijd te vertalen naar de christelijke betekenis: de verlossing door het Lam van God. Voorafgaand aan de dienst (van 10:00 tot 10:15)  is er gelegenheid om deel te nemen aan de voetwassing. Daarna kunt u plaats nemen in de zaal waar u gedekte tafels zult vinden. Er zal een korte zangdienst gehouden worden totdat iedereen binnen is. Tijdens de dienst zal uitgelegd worden wat de symbolen betekenden in het verleden en wat ze vandaag en in de toekomst betekenen en waar ze naar verwijzen. De gezamenlijke maaltijd is onderdeel van de viering. Na afloop van de dienst drinken we met elkaar koffie, thee of een glaasje sap. U bent van harte welkom om deze bijzondere dienst mee te maken. Het is onze hoop dat deze viering ons helpt om onze relatie met de Heer te versterken zodat wij een bijzondere zegen zullen ervaren.

Bekijk nu de foto's op onze Facebookpagina.