• "zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot zo snel laat Ik mijn woorden uitkomen"
  • "Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen"
  • "Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt."
  • "Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien"

Welkom

Welkom op de Website van Het kerkgenootschap van de Zevendedags Adventisten in Gouda. Op onze site vindt u praktische informatie over onze diensten. Daarnaast treft u algemene informatie aan over het Adventisme, links naar andere adventistische websites en andere christelijke informatie. We hopen dat u zult vinden wat u zoekt.


Sabbatschool
Wekelijks komen wij om 10:00 uur samen voor onze sabbatschool. Tijdens de sabbatschool bespreken we met elkaar in groepjes een bijbels onderwerp. Het eerste kwartaal van dit jaar is het boek Openbaring onderwerp van onze studie. Wilt u met ons meepraten, dan bent u van harte welkom.

 

"In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn..”
Hebreeen  8:10  (NBV)

Van Pesach naar Pasen (2019)

“..ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren..” (1Korinthiërs 5: 7,8)

Er is geen groter getuigenis van Gods liefde voor ons dan het kruis en de opstanding van de Messias. Alle rede om de dood en opstanding van Jezus met elkaar te gedenken. Vele jaren voordat Jezus zou lijden en opstaan vierde het volk Israël dit feest al dat vooruitzag naar de vervulling door Christus. Een week lang, zoals God aan Mozes had opgedragen: Pesach, het ongezuurde brood en de dag het aanbieden van de eersteling van de oogst. (Leviticus 23:4-14). “Het is een eeuwige verordening

Ook dit jaar zullen wij met elkaar gehoor geven aan Gods oproep om dit grootse gebeuren uit de geschiedenis dat ons verlossing bracht te gedenken en om onze Verlosser te eren.

Lees meer: Van Pesach naar Pasen (2019)

 

Zending

Het eerste kwartaal van 2019 worden er met de wereldwijde "13de sabbat" collecte projecten gefinancierd in de Zuid-Afrika - Indische Oceaan divisie. U kunt de zendingsberichten volgen op onze zendingspagina's. Kwartaalbericht 1 2019

 


Op 24 augustus werd Hannah geboren, een gezond en vrolijk meisje. Als gemeente is het altijd fijn om de vreugde van gemeenteleden te mogen delen. De geboorte van een kind is altijd extra bijzonder omdat het ons herinnert aan Gods scheppingskracht. Onder Zevende-dags Adventisten is het gebruikelijk om op een gegeven moment een kind op te dragen. In een speciale dienst wordt dan een zegen gevraagd over het kind en de opvoeding. Sabbat 31 januari 2015 is Hannah opgedragen. Er waren veel vrienden en familieleden gekomen om dit moment mee te maken

>Na de preek, waarin werd nagedacht over Gods karakter in de 10 geboden, was het dan zo ver. Door middel van een gebed is een zegen gevraagd voor Hannah en het gezin waarin zij op zal groeien en ook voor de gemeente waar zij bij horen. Bij deze gelegenheid horen natuurlijk bijpassende cadeaus. Namens de gemeente kreeg het gezin enkele Bijbelse kinderboeken en een cd. Hierna zong Daniëlle een mooi lied voor Hannah, waarbij we verast werden door voor ons nog onbekend talent, toen Daniel de pianobegeleiding verzorgde. Toen de dienst afgelopen was was er een potluck, waarbij we konden genieten van heerlijke meegebrachte gerechten.

Wil je foto's zien van de maaltijd? Kijk dan op Facebook.

preken luisteren

Loading Player...