De tijd is nabij was de titel  van de preek die Rianne Belder op  31 oktober in Gouda gehouden heeft. Zij sprak over Openbaring 14; vers 6 -13. Daar staat in mijn bijbel boven “Drie engelen kondigen het oordeel aan”.  Dat klinkt nogal alarmerend.  Toch hield Rianne ons voor dat het bijbelboek Openbaring  ons geen angst aan hoeft te jagen maar dat het juist een boek is waar we bemoediging uit kunnen halen. Het boek wil ons laten weten wat er komen gaat en wijst daarmee op het grote moment dat het kwade overwonnen zal zijn. Daar kun je allen maar blij van worden. De preek van Rianne was dan ook helemaal geen zware preek.

Wat ze vertelde was duidelijk en verhelderend. Haar liefde voor de schepper toonde zij in alles wat ze zei, maar ook in de producten die ze meegenomen had uit haar tuintje. Een reuze zonnebloem waarvan ze een aantal zaadjes opnieuw geplant had en die nu weer ontkiemd waren en kleine plantjes geworden waren. De orde van de zaadjes van de zonnebloem en hun kiemkracht tonen de kracht van onze schepper. Het loopt volgens plan.

Anita

U kunt de preek hier beluisteren : De Tijd is Nabij door Rianne Belder

Sabbat 24 oktober jl. was een speciale dienst doordat Tom Meijer officieel werd verwelkomd als de nieuwe predikant van de ZDA gemeente in Gouda. Tom werd geïntroduceerd door Wim Altink (voorzitter van de ZDA gemeente in Nederland) en Dwight van Ommeren (districtsvoorzitter Zuid-Nederland). Tom was vergezeld van zijn vrouw Aurélie.

Tom verzorgde de overdenking met het thema ‘Durf te dromen’ naar aanleiding van het woord uit Jesaja 2: 1-5. Een bemoedigende boodschap om uit te blijven kijken naar een wereld zonder zonden, ziekte, dood en oorlog. Onze droom als gelovige is de wederkomst van onze Here Jezus Christus. Tot die tijd zijn wij geroepen om te leven in Zijn licht. Om te dromen met God, te zien wat Hij wil. Het is waard om te strijden voor deze droom.

De dienst werd afgesloten met het nader kennis maken onder het genot van koffie/ thee en taart en cake gebakken door een enkele gemeenteleden.

We leven in een drukke wereld. Alles heeft onze tijd en aandacht nodig: werk, studie, familie, vrienden en als we nog wat tijd over hebben onszelf. De maatschappij vraagt veel van ons en soms kunnen we daarin onszelf voorbij lopen. Helaas zien we dat bij veel mensen dit ook nare gevolgen kan hebben. Zevende-Dags Adventisten geloven dat de Bijbel hier wel wat over te zeggen heeft. Daarom zal de ZDA kerk in Gouda op vier achtereenvolgende themadiensten in het bijzonder stil staan bij dit thema. 

Wij geloven dat God de wereld heeft geschapen. Behalve dat Hij de zon, maan, sterren en de aarde met alles wat daarop leeft heeft gemaakt, heeft Hij ook de tijd geschapen. In het bijzonder de week: zes dagen om werken en één om te rusten—de Sabbat.

Soms wordt er gezegd dat de Sabbat alleen voor Joden is (sjabbat), maar God heeft de Sabbat juist helemaal in het begin van de wereld gegeven, voor alle mensen.  Iedereen heeft rust nodig en de Bijbel vertelt over God’s plan voor ons allemaal. In dat plan heeft de Sabbat een belangrijke betekenis, die verder gaat dan het geven van de zo noodzakelijke rust. We zullen zien dat God al bij de schepping dacht aan de uiteindelijke herschepping.

In vier opeenvolgende diensten hebben wij een aantal aspecten van deze rustdag behandeld en verdiept. De eerste drie diensten stonden in het teken van verschillende delen van de Bijbel waarin over de Sabbat wordt gesproken. Tijdens de laatste dienst hebben we op de themadiensten terug gekeken, gevolgd door een gezamenlijke discussie rond dit onderwerp waarin tevens vragen konden worden behandeld.

Deze diensten werden gehouden op de volgende data: