• "zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot zo snel laat Ik mijn woorden uitkomen"
  • "Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen"
  • "Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt."
  • "Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien"

Welkom

Welkom op de Website van Het kerkgenootschap van de Zevendedags Adventisten in Gouda. Op onze site vindt u praktische informatie over onze diensten. Daarnaast treft u algemene informatie aan over het Adventisme, links naar andere adventistische websites en andere christelijke informatie. We hopen dat u zult vinden wat u zoekt.


Sabbatschool
Wekelijks komen wij om 10:00 uur samen voor onze sabbatschool. Tijdens de sabbatschool bespreken we met elkaar in groepjes een bijbels onderwerp. Het eerste kwartaal van dit jaar is het boek Openbaring onderwerp van onze studie. Wilt u met ons meepraten, dan bent u van harte welkom.

 

"In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn..”
Hebreeen  8:10  (NBV)

Van Pesach naar Pasen (2019)

“..ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren..” (1Korinthiërs 5: 7,8)

Er is geen groter getuigenis van Gods liefde voor ons dan het kruis en de opstanding van de Messias. Alle rede om de dood en opstanding van Jezus met elkaar te gedenken. Vele jaren voordat Jezus zou lijden en opstaan vierde het volk Israël dit feest al dat vooruitzag naar de vervulling door Christus. Een week lang, zoals God aan Mozes had opgedragen: Pesach, het ongezuurde brood en de dag het aanbieden van de eersteling van de oogst. (Leviticus 23:4-14). “Het is een eeuwige verordening

Ook dit jaar zullen wij met elkaar gehoor geven aan Gods oproep om dit grootse gebeuren uit de geschiedenis dat ons verlossing bracht te gedenken en om onze Verlosser te eren.

Lees meer: Van Pesach naar Pasen (2019)

 

Zending

Het eerste kwartaal van 2019 worden er met de wereldwijde "13de sabbat" collecte projecten gefinancierd in de Zuid-Afrika - Indische Oceaan divisie. U kunt de zendingsberichten volgen op onze zendingspagina's. Kwartaalbericht 1 2019

 


De tijd is nabij was de titel  van de preek die Rianne Belder op  31 oktober in Gouda gehouden heeft. Zij sprak over Openbaring 14; vers 6 -13. Daar staat in mijn bijbel boven “Drie engelen kondigen het oordeel aan”.  Dat klinkt nogal alarmerend.  Toch hield Rianne ons voor dat het bijbelboek Openbaring  ons geen angst aan hoeft te jagen maar dat het juist een boek is waar we bemoediging uit kunnen halen. Het boek wil ons laten weten wat er komen gaat en wijst daarmee op het grote moment dat het kwade overwonnen zal zijn. Daar kun je allen maar blij van worden. De preek van Rianne was dan ook helemaal geen zware preek.

Wat ze vertelde was duidelijk en verhelderend. Haar liefde voor de schepper toonde zij in alles wat ze zei, maar ook in de producten die ze meegenomen had uit haar tuintje. Een reuze zonnebloem waarvan ze een aantal zaadjes opnieuw geplant had en die nu weer ontkiemd waren en kleine plantjes geworden waren. De orde van de zaadjes van de zonnebloem en hun kiemkracht tonen de kracht van onze schepper. Het loopt volgens plan.

Anita

U kunt de preek hier beluisteren : De Tijd is Nabij door Rianne Belder

Sabbat 24 oktober jl. was een speciale dienst doordat Tom Meijer officieel werd verwelkomd als de nieuwe predikant van de ZDA gemeente in Gouda. Tom werd geïntroduceerd door Wim Altink (voorzitter van de ZDA gemeente in Nederland) en Dwight van Ommeren (districtsvoorzitter Zuid-Nederland). Tom was vergezeld van zijn vrouw Aurélie.

Tom verzorgde de overdenking met het thema ‘Durf te dromen’ naar aanleiding van het woord uit Jesaja 2: 1-5. Een bemoedigende boodschap om uit te blijven kijken naar een wereld zonder zonden, ziekte, dood en oorlog. Onze droom als gelovige is de wederkomst van onze Here Jezus Christus. Tot die tijd zijn wij geroepen om te leven in Zijn licht. Om te dromen met God, te zien wat Hij wil. Het is waard om te strijden voor deze droom.

De dienst werd afgesloten met het nader kennis maken onder het genot van koffie/ thee en taart en cake gebakken door een enkele gemeenteleden.

We leven in een drukke wereld. Alles heeft onze tijd en aandacht nodig: werk, studie, familie, vrienden en als we nog wat tijd over hebben onszelf. De maatschappij vraagt veel van ons en soms kunnen we daarin onszelf voorbij lopen. Helaas zien we dat bij veel mensen dit ook nare gevolgen kan hebben. Zevende-Dags Adventisten geloven dat de Bijbel hier wel wat over te zeggen heeft. Daarom zal de ZDA kerk in Gouda op vier achtereenvolgende themadiensten in het bijzonder stil staan bij dit thema. 

Wij geloven dat God de wereld heeft geschapen. Behalve dat Hij de zon, maan, sterren en de aarde met alles wat daarop leeft heeft gemaakt, heeft Hij ook de tijd geschapen. In het bijzonder de week: zes dagen om werken en één om te rusten—de Sabbat.

Soms wordt er gezegd dat de Sabbat alleen voor Joden is (sjabbat), maar God heeft de Sabbat juist helemaal in het begin van de wereld gegeven, voor alle mensen.  Iedereen heeft rust nodig en de Bijbel vertelt over God’s plan voor ons allemaal. In dat plan heeft de Sabbat een belangrijke betekenis, die verder gaat dan het geven van de zo noodzakelijke rust. We zullen zien dat God al bij de schepping dacht aan de uiteindelijke herschepping.

In vier opeenvolgende diensten hebben wij een aantal aspecten van deze rustdag behandeld en verdiept. De eerste drie diensten stonden in het teken van verschillende delen van de Bijbel waarin over de Sabbat wordt gesproken. Tijdens de laatste dienst hebben we op de themadiensten terug gekeken, gevolgd door een gezamenlijke discussie rond dit onderwerp waarin tevens vragen konden worden behandeld.

Deze diensten werden gehouden op de volgende data:

 

preken luisteren

Loading Player...