Loofhuttenfeest2015

Al een flink aantal jaar vieren we in onze gemeente de Bijbelse feesten. In het najaar zijn dit altijd drie opvolgende feesten, bazuinenfeest, grote verzoendag en loofhuttenfeest. Deze drie feesten wijzen naar de wederkomst van Christus. Het bazuinenfeest en grote verzoendag zijn ernstige feesten, waarbij we opgeroepen worden om weer eens goed naar ons zelf te kijken om te zien wat we verkeerd doen. Gelukkig zit ook in deze feesten natuurlijk het element van Gods liefde en genade. Na deze twee ernstige feesten volgt het vrolijkere loofhuttenfeest. Bij dit feest wordt een hut van takken van loofbomen gebouwd, die ons wijst op de vergankelijkheid van deze wereld. Maar dit is niet het enige aspect van het feest, want het is ook een feest waarbij de oogst wordt gevierd en we God danken voor alle materiele zegeningen die Hij ons afgelopen jaar heeft gegeven. Bij dit feest om de oogst te vieren hoort natuurlijk een rijke versiering. Daarom hebben we een extra tafel voor in de zaal gezet om allerlei groenten, fruit en bloemen op te zetten. Ook hebben we na de dienst een uitgebreide maaltijd met elkaar gehad, wat niet alleen zorgt voor dankbaarheid van de oogst, maar ook voor onderlinge verbondenheid. Met elkaar hebben we zo weer de rijke zegeningen van onze Heer gevierd.

Op 12 september hebben we afscheid genomen van Martin Altink als predikant van onze gemeente. Na een mooie dienst was er een uitgebreide lunch. We bedanken Martin voor de 10 jaar dat hij zich heeft ingezet voor onze gemeente en wensen hem veel zegen bij het werk wat hij nu gaat doen (naast 2 gemeentes gaat hij zich bezig houden met het bestuur van ons district).