• "zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot zo snel laat Ik mijn woorden uitkomen"
  • "Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen"
  • "Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt."
  • "Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien"

Welkom

Welkom op de Website van Het kerkgenootschap van de Zevendedags Adventisten in Gouda. Op onze site vindt u praktische informatie over onze diensten. Daarnaast treft u algemene informatie aan over het Adventisme, links naar andere adventistische websites en andere christelijke informatie. We hopen dat u zult vinden wat u zoekt.


Sabbatschool
Wekelijks komen wij om 10:00 uur samen voor onze sabbatschool. Tijdens de sabbatschool bespreken we met elkaar in groepjes een bijbels onderwerp. Het eerste kwartaal van dit jaar is het boek Openbaring onderwerp van onze studie. Wilt u met ons meepraten, dan bent u van harte welkom.

 

"In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn..”
Hebreeen  8:10  (NBV)

Van Pesach naar Pasen (2019)

“..ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren..” (1Korinthiërs 5: 7,8)

Er is geen groter getuigenis van Gods liefde voor ons dan het kruis en de opstanding van de Messias. Alle rede om de dood en opstanding van Jezus met elkaar te gedenken. Vele jaren voordat Jezus zou lijden en opstaan vierde het volk Israël dit feest al dat vooruitzag naar de vervulling door Christus. Een week lang, zoals God aan Mozes had opgedragen: Pesach, het ongezuurde brood en de dag het aanbieden van de eersteling van de oogst. (Leviticus 23:4-14). “Het is een eeuwige verordening

Ook dit jaar zullen wij met elkaar gehoor geven aan Gods oproep om dit grootse gebeuren uit de geschiedenis dat ons verlossing bracht te gedenken en om onze Verlosser te eren.

Lees meer: Van Pesach naar Pasen (2019)

 

Zending

Het eerste kwartaal van 2019 worden er met de wereldwijde "13de sabbat" collecte projecten gefinancierd in de Zuid-Afrika - Indische Oceaan divisie. U kunt de zendingsberichten volgen op onze zendingspagina's. Kwartaalbericht 1 2019

 


Loofhuttenfeest2015

Al een flink aantal jaar vieren we in onze gemeente de Bijbelse feesten. In het najaar zijn dit altijd drie opvolgende feesten, bazuinenfeest, grote verzoendag en loofhuttenfeest. Deze drie feesten wijzen naar de wederkomst van Christus. Het bazuinenfeest en grote verzoendag zijn ernstige feesten, waarbij we opgeroepen worden om weer eens goed naar ons zelf te kijken om te zien wat we verkeerd doen. Gelukkig zit ook in deze feesten natuurlijk het element van Gods liefde en genade. Na deze twee ernstige feesten volgt het vrolijkere loofhuttenfeest. Bij dit feest wordt een hut van takken van loofbomen gebouwd, die ons wijst op de vergankelijkheid van deze wereld. Maar dit is niet het enige aspect van het feest, want het is ook een feest waarbij de oogst wordt gevierd en we God danken voor alle materiele zegeningen die Hij ons afgelopen jaar heeft gegeven. Bij dit feest om de oogst te vieren hoort natuurlijk een rijke versiering. Daarom hebben we een extra tafel voor in de zaal gezet om allerlei groenten, fruit en bloemen op te zetten. Ook hebben we na de dienst een uitgebreide maaltijd met elkaar gehad, wat niet alleen zorgt voor dankbaarheid van de oogst, maar ook voor onderlinge verbondenheid. Met elkaar hebben we zo weer de rijke zegeningen van onze Heer gevierd.

Op 12 september hebben we afscheid genomen van Martin Altink als predikant van onze gemeente. Na een mooie dienst was er een uitgebreide lunch. We bedanken Martin voor de 10 jaar dat hij zich heeft ingezet voor onze gemeente en wensen hem veel zegen bij het werk wat hij nu gaat doen (naast 2 gemeentes gaat hij zich bezig houden met het bestuur van ons district).

preken luisteren

Loading Player...