Op Sabbat 27 september zal de eredienst in het teken staan van het Feest van de Bazuinen. de spreker zal dan in zijn overdenking ingaan op de betekenis van dit feest in het kader van het grote Verlossingsplan van God. Een ieder die meer over dit onderwerp te weten wil komen is natuurlijk van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Ter voorbereiding een kort overzicht.

De feesten die God aan Israel gaf om te vieren zijn tot een getuigenis, want zoals we zullen ontdekken verwijzen de feesten naar het Verlossingsplan van God voor de wereld.

Het Verlossingsplan van God mondt uit in een ontzagwekkende dag, een eenmalige gebeurtenis, waarop God definitief zal ingrijpen. Een dag die tot eeuwige zegen zal zijn voor allen die Jezus als hun verlosser hebben aangenomen, maar ook het einde zal betekenen voor hen die Jezus willens en wetens afwijzen. In de Bijbel wordt in een jaarlijkse feestencyclus het Verlossingsplan onthult. Wij kennen de vervulling daaruit in de vorm van het paasfeest en het pinksterfeest. Maar de ontzagwekkende dag, de ware Grote Verzoendag ligt in de toekomst. In de feestencyclus wordt de Grote Verzoendag aangekondigd  door de Dag van de Bazuin. De Dag van de Bazuin heeft een profetische betekenis. God zal zijn volk inzamelen en zij zullen Jezus (de Messias) ontmoeten. ( Mattheus 24:31 en 1 Thessalonicenzen 4:16-17). De Dag van de Bazuin is een voorbereiding op de Grote Verzoendag. Een voorbereiding die je kunt gebruiken om onderlinge verschillen bij te leggen, om in het reine te komen met je medemens. Dat is nodig want op Grote Verzoendag wordt verzoening gedaan over alles wat tussen jou en God in staat. (lees ook Joel 2:15-19)

“In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.” Lev. 23:23-24.  ‘Zeg tegen de Israëlieten: “De eerste dag van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag niet werken en moet de HEER een offergave aanbieden.”

De Dag van de Bazuin is het begin van een periode van tien dagen van zelfonderzoek. Het blazen van de ramshorens luidt deze tijd van inkeer in, waarin men alle ongerechtigheid van het afgelopen jaar moet goedmaken met hun naasten en daarna met hun God om verzoend te worden op Yom Kippoer (Grote Verzoendag).

Het feest van de Bazuinen is vooral het begin van een periode van inkeer en gerichtheid op God. In de synagoge werd veelvuldig op  de Sjofar of ramshoorn geblazen. Het blazen op de Sjofar tijdens deze dagen was een oproep tot overdenking en daadkracht.( Lev. 23:24 en Num.  29:1) Het is van belang dat je je verantwoordelijkheid en fouten die begaan zijn, erkent èn corrigeert. Wij richten ons op God om te ontdekken welke ‘keien’ er nog in onze aarde zitten (Matth. 13:5) zodat wij deze kunnen wegdoen en kunnen bouwen aan de relatie met onze Koning en onze naaste.

Wij zullen samen dit Bazuinenfeest gedenken als voorbereiding op de viering van de Grote Verzoendag op Sabbat 4 oktober. Op die dag houden wij het Heilig Avondmaal. Hierbij zullen wij bepaald worden bij het bloed van het Lam dat de enige weg is tot ons eeuwige behoud.

Na deze toch serieuze dagen is het op 11 oktober tijd voor een feest met grote blijdschap: het Loofhuttenfeest, de maaltijd van de bruiloft van het Lam.

Binnenkort vind u een uitgebreidere studie over de feesten op deze site onder het gedeelte Bijbelstudie.

 

Een aantal jaar geleden bedacht een familie uit onze gemeente dat hun achtertuin groot genoeg was om de hele gemeente uit te nodigen voor een gezellige middag. Deze middag beviel zo goed dat het inmiddels een traditie is. 6 september was het weer zo ver. In de weken van te voren maakte we ons wel een beetje zorgen om het weer, omdat de zomer vroeg over leek te zijn. Maar op de dag zelf bleek het prima weer te zijn om buiten te zitten. Dankzij de inzet van een aantal gemeenteleden konden we genieten van een uitgebreide maaltijd. Iedereen genoot van de zegeningen die zo’n middag brengt, gemeenschap, gezelligheid, buitenlucht en goed eten.