• "zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot zo snel laat Ik mijn woorden uitkomen"
  • "Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen"
  • "Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt."
  • "Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien"

Welkom

Welkom op de Website van Het kerkgenootschap van de Zevendedags Adventisten in Gouda. Op onze site vindt u praktische informatie over onze diensten. Daarnaast treft u algemene informatie aan over het Adventisme, links naar andere adventistische websites en andere christelijke informatie. We hopen dat u zult vinden wat u zoekt.


Sabbatschool
Wekelijks komen wij om 10:00 uur samen voor onze sabbatschool. Tijdens de sabbatschool bespreken we met elkaar in groepjes een bijbels onderwerp. Het derde kwartaal is het onderwerp de brief aan de Galaten. Wilt u met ons meepraten, dan bent u van harte welkom.

 

"In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn..”
Hebreeen  8:10  (NBV)

Houvast

Wordt u wel eens moedeloos van alle ellende in de wereld? Vraagt u zich wel eens waarom er zoveel onrecht in de wereld is? Twijfelt u wel eens of God bestaat? En als God bestaat, waarom laat Hij dan al die ellende gebeuren? Waarom grijpt God niet in? Wat voor zin heeft het leven eigenlijk? 

Lees meer: Houvast

Zending

Het vierde kwartaal van 2017 worden er met de wereldwijde "13de sabbat" collecte projecten gefinancierd in de Euro-Azië divisie. U kunt de zendingsberichten volgen op onze zendingspagina's. Kwartaalbericht 4 2017

 

Over ons

Verhuizing

ZDA Gemeente Gouda is verhuisd. Sinds 7 januari 2017 vergaderen wij niet meer in de Oostpoort maar houden we onze samenkomsten in de Noorderzon. De Noorderzon is een pand van het Leger des Heils. Het adres is Johan de Wittlaan 31, 2805 CM in Gouda.

Op 31 december was onze laatste dienst in de Oostpoort. Voortaan zullen wij onze diensten elke zaterdag ( sabbat) houden in de Noorderzon. De diensten beginnen om 10:00 met een Bijbelstudie, gevolgd door een eredienst om 11:00 uur.
Na afloop van de eredienst is er altijd een gezellig samenzijn met een kopje koffie of thee, waarbij de sociale contacten worden onderhouden en we kunnen napraten over de dienst. Iedereen is van harte welkom om eens een dienst bij te wonen.