• "zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot zo snel laat Ik mijn woorden uitkomen"
  • "Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen"
  • "Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt."
  • "Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien"

Welkom

Welkom op de Website van Het kerkgenootschap van de Zevendedags Adventisten in Gouda. Op onze site vindt u praktische informatie over onze diensten. Daarnaast treft u algemene informatie aan over het Adventisme, links naar andere adventistische websites en andere christelijke informatie. We hopen dat u zult vinden wat u zoekt.


Sabbatschool
Wekelijks komen wij om 10:00 uur samen voor onze sabbatschool. Tijdens de sabbatschool bespreken we met elkaar in groepjes een bijbels onderwerp. Het eerste kwartaal van dit jaar is het boek Openbaring onderwerp van onze studie. Wilt u met ons meepraten, dan bent u van harte welkom.

 

"In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn..”
Hebreeen  8:10  (NBV)

Daniël seminar

Ik vertel het jullie nu, voordat het gebeurt, zodat jullie geloven wanneer het zover is.

( Joh 14:29)

Deze woorden sprak Jezus tegen zijn discipelen.  Hij bereidde zijn discipelen voor op wat er te gebeuren stond, nl dat hij zou moeten sterven en niet langer bij hen zou kunnen zijn.   

Als iemand claimt de toekomst te kunnen voorspellen zijn we daar meestal nogal sceptisch over. Maar als iemands voorspellingen blijken uit te komen, dan trekt dat wel de aandacht.  Natuurlijk, als iemand voor de wedstrijd voorspelt dat Ajax van NAC gaat winnen maakt dat niet veel indruk.  Zo zijn er veel voorspellers die gebruik maken van kansberekening.  Veel voorspellingen zijn in de basis niet meer dan een “educated guess”. Op basis van wat je weet kun je met redelijke nauwkeurigheid voorspellen wat er gaat gebeuren.  Dat is nog geen bewijs dat je ook echt weet wat de toekomst zal brengen. Dat weet niemand.  

Lees meer: Daniël seminar

Zending

Het eerste kwartaal van 2019 worden er met de wereldwijde "13de sabbat" collecte projecten gefinancierd in de Zuid-Afrika - Indische Oceaan divisie. U kunt de zendingsberichten volgen op onze zendingspagina's. Kwartaalbericht 1 2019

 


Loofhuttenfeest2015

Al een flink aantal jaar vieren we in onze gemeente de Bijbelse feesten. In het najaar zijn dit altijd drie opvolgende feesten, bazuinenfeest, grote verzoendag en loofhuttenfeest. Deze drie feesten wijzen naar de wederkomst van Christus. Het bazuinenfeest en grote verzoendag zijn ernstige feesten, waarbij we opgeroepen worden om weer eens goed naar ons zelf te kijken om te zien wat we verkeerd doen. Gelukkig zit ook in deze feesten natuurlijk het element van Gods liefde en genade. Na deze twee ernstige feesten volgt het vrolijkere loofhuttenfeest. Bij dit feest wordt een hut van takken van loofbomen gebouwd, die ons wijst op de vergankelijkheid van deze wereld. Maar dit is niet het enige aspect van het feest, want het is ook een feest waarbij de oogst wordt gevierd en we God danken voor alle materiele zegeningen die Hij ons afgelopen jaar heeft gegeven. Bij dit feest om de oogst te vieren hoort natuurlijk een rijke versiering. Daarom hebben we een extra tafel voor in de zaal gezet om allerlei groenten, fruit en bloemen op te zetten. Ook hebben we na de dienst een uitgebreide maaltijd met elkaar gehad, wat niet alleen zorgt voor dankbaarheid van de oogst, maar ook voor onderlinge verbondenheid. Met elkaar hebben we zo weer de rijke zegeningen van onze Heer gevierd.

Op 12 september hebben we afscheid genomen van Martin Altink als predikant van onze gemeente. Na een mooie dienst was er een uitgebreide lunch. We bedanken Martin voor de 10 jaar dat hij zich heeft ingezet voor onze gemeente en wensen hem veel zegen bij het werk wat hij nu gaat doen (naast 2 gemeentes gaat hij zich bezig houden met het bestuur van ons district).